Referenties

 

Deelnemers waarderen het spel als volgt:

  • "Het geeft aan wat je patronen zijn, juist door het onderwerp."
  • "Er kwam daadkracht naar boven!"
  • "Ik denk dat elke P&O-er en gemiddelde manager dit leuk vindt."
  • "De vragen kun je op verschillende lagen beantwoorden (verdiepend, oppervlakkig)."
  • "Actiegericht!"
  • "Leuke workshop, inspirerend, boeiend, leerzaam."
  • "Met het spel kom je meteen tot de kern."
  • "Het leert je luisteren naar de anderen en naar jezelf."
  • "Dit is zowel een Veranderingsspel als een Kennismakingsspel, Verdiepingsspel, Verbindingsspel, Team(buildings)spel."
  • "De trainers zijn duidelijk, open, inspirerend", "Helder en betrokken", "Leuk, spontaan, gastvrij en complementair."